Nghiên cứu cổ từ các đá trầm tích Jura Kreta hai phía đới đứt gãy Sông Hồng tại Việt Nam và minh giải Kiến tạo

Nguyễn Thị Kim Thoa, Lưu Thị Phương Lan
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Lưu Thị Phương Lan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11259

Abstract

Paleomagnetic study of...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thoa, N. T. K., & Lan, L. T. P. (2000). Nghiên cứu cổ từ các đá trầm tích Jura Kreta hai phía đới đứt gãy Sông Hồng tại Việt Nam và minh giải Kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 266–277. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11259

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>