Đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực đới Sông Hồng theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên

Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Văn Giảng
Author affiliations

Authors

  • Đoàn Văn Tuyến
  • Đinh Văn Toàn
  • Nguyễn Trọng Yêm
  • Nguyễn Văn Giảng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11299

Abstract

The deep structures and geodynamics of Red River Fault zone based on Magnetotelluric data along profile Thanh Son - Thai Nguyen

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tuyến, Đoàn V., Toàn, Đinh V., Yêm, N. T., & Giảng, N. V. (2000). Đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực đới Sông Hồng theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 388–398. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11299

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>