Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực

Authors

  • Lại Huy Anh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11303

Abstract

Evaluation of the stable level for north-western region of the Red River Fault Zone based on geodinamic zonation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Anh, L. H. (2000). Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 429–435. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11303

Issue

Section

Articles