PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN

Phan Dong Pha, GEPTNER A.R., Nguyễn Xuân Huyên, PETROVA V.V., Lê Thị Nghinh, Nguyễn Minh Quảng
Author affiliations

Authors

  • Phan Dong Pha
  • GEPTNER A.R. Viện Địa chất- Viện HLKH LB Nga
  • Nguyễn Xuân Huyên Viện Địa chất- Viện KHCN Việt Nam
  • PETROVA V.V. Viện Địa chất- Viện HLKH LB Nga
  • Lê Thị Nghinh Viện Địa chất- Viện KHCN Việt Nam
  • Nguyễn Minh Quảng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/282

Abstract

THÔNG BÁO KHOA HỌC

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

21-12-2011

How to Cite

Phan Dong, P., A.R., G., Huyên, N. X., V.V., P., Nghinh, L. T., & Quảng, N. M. (2011). PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 94–96. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/282

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2