Liên hệ địa tầng trầm tích Đệ Tam đới đứt gãy Sông Hồng

Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Nguyễn Quang Hưng
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Xuân Huyên
  • Phan Đông Pha
  • Nguyễn Quang Hưng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11573

Abstract

Stratigraphic...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

05-03-2018

How to Cite

Huyên, N. X., Pha, P. Đông, & Hưng, N. Q. (2018). Liên hệ địa tầng trầm tích Đệ Tam đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), 72–82. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11573

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>