Vùng tai biến trượt lở khu vực Mường Lay

Authors

  • Nguyễn Chí Dũng
  • Lê Thị Nghinh
  • Phan Đông Pha
  • Doãn Đình Lâm
  • Nguyễn Quang Hưng
  • Nguyễn Thị Thanh Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11659

Abstract

The landslide hazard's zoning in Muong Lay

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Dũng, N. C., Nghinh, L. T., Pha, P. Đông, Lâm, D. Đình, Hưng, N. Q., & Hương, N. T. T. (2018). Vùng tai biến trượt lở khu vực Mường Lay. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 183–192. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11659

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>