Vùng tai biến trượt lở khu vực Mường Lay

Nguyễn Chí Dũng, Lê Thị Nghinh, Phan Đông Pha, Doãn Đình Lâm, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Chí Dũng
  • Lê Thị Nghinh
  • Phan Đông Pha
  • Doãn Đình Lâm
  • Nguyễn Quang Hưng
  • Nguyễn Thị Thanh Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11659

Abstract

The landslide hazard's zoning in Muong Lay

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Dũng, N. C., Nghinh, L. T., Pha, P. Đông, Lâm, D. Đình, Hưng, N. Q., & Hương, N. T. T. (2018). Vùng tai biến trượt lở khu vực Mường Lay. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 183–192. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11659

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>