PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN

Authors

  • GEPTNER A.R. Viện Địa chất- Viện HLKH LB Nga
  • Nguyễn Xuân Huyên Viện Địa chất- Viện KHCN Việt Nam
  • PETROVA V.V. Viện Địa chất- Viện HLKH LB Nga
  • Lê Thị Nghinh Viện Địa chất- Viện KHCN Việt Nam
  • Nguyễn Minh Quảng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/282

Abstract

THÔNG BÁO KHOA HỌC

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

21-12-2011

How to Cite

A.R., G., Huyên, N. X., V.V., P., Nghinh, L. T., & Quảng, N. M. (2011). PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN. Science of the Earth, 33(1), 94–96. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/282

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>