Vol. 23 No. 1 (2001)

Published: 13-03-2001

Articles

 • Địa khu (Terrane), những vấn đề lý luận và áp dụng thực tiễn
  Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Nguyễn Văn Bình
  1-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11305
 • Tuổi Granulit phức hệ Kan Năck: Kết quả từ Shimp U.Pb Zircon
  Trần Ngọc Nam
  16-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11306
 • Thành phần vật chất và điều kiện hình thành khối Pyroxenit - Gabro Phú Lộc
  Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng
  22-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11307
 • Vi cổ sinh (Tảo Silic, trùng lỗ) Holocen và môi trường thành tạo trầm tích ở Đồng bằng Thanh Hóa
  Đào Thị Miên, Lê Văn Võ, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thị Thu Cúc
  33-41

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11308
 • Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo
  Trần Đình Tô
  42-48

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11309
 • Phân tích phổ để xác định các tham số động lực của chấn tiêu động đất
  Ngô Thị Lư
  49-55

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11311
 • Biến thiên theo thời gian của lớp E và lớp F điện ly quan sát được tại đài điện ly Phú Thụy, Việt Nam
  Lê Huy Minh, Phạm Văn Trì
  56-69

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11312
 • Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không
  Kiều Thị Xin, Vũ Thanh Hằng, Phạm Thị Lệ Hằng
  70-75

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11313
 • Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn
  Đào Đình Bắc, Đặng Văn Bào, Vũ Văn Phái, Nguyễn Hiệu
  76-81

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11314
 • Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định
  Lê Thị Lài, H. Below, J. Eidam, J. Kasbohm, A. Kramer
  82-85

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11315
 • Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình
  Doãn Đình Lâm, W. E. Boyd
  86-91

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11316
 • Thảm thực vật đảo Hạ Mai
  Nguyễn Hữu Tứ
  92-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11317