Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Authors

  • Nguyễn Quang Hưng
  • Trần Trọng Huệ
  • Nguyễn Xuân Huyên
  • Doãn Đình Lâm
  • Phan Đông Pha
  • Nguyễn Đức Rỡi
  • Nguyễn Chí Dũng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11665

Abstract

Assessment of subaerial sediment environment for aquaculture planning in Hai Hau coastal zone

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Hưng, N. Q., Huệ, T. T., Huyên, N. X., Lâm, D. Đình, Pha, P. Đông, Rỡi, N. Đức, & Dũng, N. C. (2018). Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 226–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11665

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>