Trường ứng suất Kiến tạo và các chuyển động hiện đại trong Vỏ Trái Đất trong đới hút chìm Manilan và lân cận

Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Lương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Dương
  • Nguyễn Văn Lương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11533

Abstract

Tectonic stress field and recent movements of the Earth's crust in the Manila subduction zone and adjacent faults

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Dương, N. V., & Lương, N. V. (2007). Trường ứng suất Kiến tạo và các chuyển động hiện đại trong Vỏ Trái Đất trong đới hút chìm Manilan và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 239–248. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11533

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)