Đặc điểm địa chấn địa động lực rìa phía đông khu vực Bắc Biển Đông

Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Dương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Lương
  • Nguyễn Văn Dương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11492

Abstract

Seismo-dynamic charactetistics ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lương, N. V., & Dương, N. V. (2004). Đặc điểm địa chấn địa động lực rìa phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), 295–304. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11492

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)