Một số đặc điểm của động đất sóng thần khu vực Biển Đông và lân cận

Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đình Xuyên, Dương Quốc Hưng, Bùi Thị Xuân
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Lương
  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Dương Quốc Hưng
  • Bùi Thị Xuân

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11509

Abstract

Some characteristics of tsunami earthquakes in the ast Sea and adjacent areas

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lương, N. V., Xuyên, N. Đình, Hưng, D. Q., & Xuân, B. T. (2007). Một số đặc điểm của động đất sóng thần khu vực Biển Đông và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 46–52. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11509

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>