Đặc điểm của các hệ đứt gãy sinh chấn khu vực Biển Đông

Nguyễn Văn Lương, Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Tống Duy Cương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Lương
  • Dương Quốc Hưng
  • Bùi Nhị Thanh
  • Tống Duy Cương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11441

Abstract

Characteristics of seismogenic fault systems in the East Sea Region

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

28-02-2018

How to Cite

Lương, N. V., Hưng, D. Q., Thanh, B. N., & Cương, T. D. (2018). Đặc điểm của các hệ đứt gãy sinh chấn khu vực Biển Đông. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), 1–8. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11441

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)