Địa hình và cấu trúc địa chất xung quanh đảo Trường Sa theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao và đo sâu hồi âm

Authors

  • Nguyễn Văn Lương
  • Lê Trâm
  • Lê Quốc Hưng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11389

Abstract

Geomorphology...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lương, N. V., Trâm, L., & Hưng, L. Q. (2002). Địa hình và cấu trúc địa chất xung quanh đảo Trường Sa theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao và đo sâu hồi âm. Science of the Earth, 24(2), 146–154. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11389

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)