Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng

Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Quang Hùng, Phạm Đình Nguyên, Lê Tử Sơn, Trần Thị Mỹ Thành
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Phạm Quang Hùng
  • Phạm Đình Nguyên
  • Lê Tử Sơn
  • Trần Thị Mỹ Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11258

Abstract

Some seismic characteristics of the Red River fault zone...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xuyên, N. Đình, Hùng, P. Q., Nguyên, P. Đình, Sơn, L. T., & Thành, T. T. M. (2000). Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 258–265. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11258

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>