Nghiên cứu ranh giới Permi - Trias trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ sinh và địa từ MSEC

Authors

  • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Đặng Trần Huyên
  • B. B. EllWood
  • Lưu Thị Phương Lan
  • Đoàn Nhật Trưởng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11483

Abstract

The study of Permian - Triassic boundary in limestone formations from Northeast of Vietnam by paleontologicai and IISEC methods

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thoa, N. T. K., Huyên, Đặng T., EllWood, B. B., Lan, L. T. P., & Trưởng, Đoàn N. (2004). Nghiên cứu ranh giới Permi - Trias trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ sinh và địa từ MSEC. Science of the Earth, 26(3), 222–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11483

Issue

Section

Articles