Sự hình thành độ từ dư hóa học trên khoáng Manhetit và cơ chế tái nhiễm từ trong đất đá

Nguyễn Thị Kim Thoa
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Thị Kim Thoa

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11397

Abstract

Formation of Chemical remanent magnetizations...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thoa, N. T. K. (2002). Sự hình thành độ từ dư hóa học trên khoáng Manhetit và cơ chế tái nhiễm từ trong đất đá. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), 216–226. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11397

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)