Sử dụng số liệu đo độ từ cảm xác định ranh giới Devon-Carbon trên các đá trầm tích tại đảo Cát Bà và Núi Voi (Kiến An)

Nguyễn Thị Kim Thoa, B. B. Ellwood, Phạm Kim Ngân, Vũ Hồng Nam, Lưu Thị Phương Lan
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • B. B. Ellwood
  • Phạm Kim Ngân
  • Vũ Hồng Nam
  • Lưu Thị Phương Lan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11379

Abstract

Determination of Devonian-Carboniferous boundary in limestone formations
from Cat Ba and Nui Voi by MSEC method

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thoa, N. T. K., Ellwood, B. B., Ngân, P. K., Nam, V. H., & Lan, L. T. P. (2002). Sử dụng số liệu đo độ từ cảm xác định ranh giới Devon-Carbon trên các đá trầm tích tại đảo Cát Bà và Núi Voi (Kiến An). Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 56–66. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11379

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>