Tài liệu mới về địa chất và đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện hình thành của các đá Gabro khối Núi Giai - Chóp Chài Chia Gian khu vực Quảng Nam

Authors

  • Bùi Ấn Niên
  • Trần Quốc Hùng

Abstract

New materials about geological and characteristics compositions, formation condition of the Nui Giai - Chop Chai, Chia Gian gabbro massives in theQuang Nam region

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Niên, B. Ấn, & Hùng, T. Q. (2001). Tài liệu mới về địa chất và đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện hình thành của các đá Gabro khối Núi Giai - Chóp Chài Chia Gian khu vực Quảng Nam. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 23(2), 157–168. Retrieved from https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11326

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>