Vol. 27 No. 4 (2005)

Published: 17-04-2005

Articles

 • Đặc trưng cổ địa lý kỷ Đệ tứ ở vùng Đồng bằng Nam Bộ
  Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn
  289-297

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9644
 • Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành
  Trần Quốc Hùng, G. V. Poliakov, P. A. Balykin, Hoàng Hữu Thành, Phạm Tích Xuân, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Thị Học
  298-305

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9645
 • Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Đà và đới đứt gãy Sơn La - Bỉm Sơn bằng số liệu GPS
  Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công
  306-311

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9646
 • Đặc điểm kiến trúc Tân kiến tạo Nam Trung Bộ
  Lê Triều Việt
  312-321

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9648
 • Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ Corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu)
  Nguyễn Ngọc Khôi
  322-328

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9649
 • Kết quả mới trong nghiên cứu địa chất vùng hạ lưu Sông Hương
  Nguyễn Văn Canh
  329-335

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9650
 • Phân vùng dự báo lũ quét sườn
  Trần Văn Tư
  336-343

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9654
 • Bản đồ sinh thái cảnh quan vườn Quốc gia Bạch Mã
  Lê Văn Thăng
  344-350

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9655
 • Sử dụng Bentonit và Diatomit trong xử lý rác thải sịnh hoạt và chăn nuôi
  Kiều Quý Nam, Nguyễn Hữu Toàn Phan
  351-355

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9656
 • Về bản chất và quy luật phát triển cửa sông ven biển miền Trung Việt Nam
  Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thành
  356-364

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9657
 • Khả năng sử dụng tài liệu vi trọng lực để nghiên cứu đới khe nứt kiến tạo
  Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn
  365-373

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9658
 • Phân tích số liệu địa chấn để tính tốc đồ thời gian truyền sóng P
  Ngô Thị Lư
  374-377

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9659
 • Trao đổi khoa học: Về cách đặt tên cho các đảo trên Biển Đông
  Nguyễn Ngọc Khánh
  378-383

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9660