Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành

Trần Quốc Hùng, G. V. Poliakov, P. A. Balykin, Hoàng Hữu Thành, Phạm Tích Xuân, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Thị Học
Author affiliations

Authors

  • Trần Quốc Hùng
  • G. V. Poliakov
  • P. A. Balykin
  • Hoàng Hữu Thành
  • Phạm Tích Xuân
  • Hoàng Văn Quý
  • Nguyễn Thị Học

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9645

Abstract

Characteristics of ree and....

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hùng, T. Q., Poliakov, G. V., Balykin, P. A., Thành, H. H., Xuân, P. T., Quý, H. V., & Học, N. T. (2005). Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(4), 298–305. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9645

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>