Vi cổ sinh (Tảo Silic, trùng lỗ) Holocen và môi trường thành tạo trầm tích ở Đồng bằng Thanh Hóa

Đào Thị Miên, Lê Văn Võ, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thị Thu Cúc
Author affiliations

Authors

  • Đào Thị Miên
  • Lê Văn Võ
  • Nguyễn Ngọc
  • Nguyễn Thị Thu Cúc

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11308

Abstract

Holocene microfossils (Diatoms and Foraminifers) and theirs sedimentary conditions in the Thanh Hoa plain

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Miên, Đào T., Võ, L. V., Ngọc, N., & Cúc, N. T. T. (2001). Vi cổ sinh (Tảo Silic, trùng lỗ) Holocen và môi trường thành tạo trầm tích ở Đồng bằng Thanh Hóa. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 33–41. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11308

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)