Vol. 28 No. 4 (2006)

Published: 08-03-2006

Articles

 • Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận
  Nguyễn Thị Kim Thoa, Giuseppe Arduino, Nguyễn Văn Giảng, Phan Thị Kim Văn, Bùi Trần Vượng
  389-409

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11690
 • Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý
  Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Bá Duẩn, Lại Cao Khiêm, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng
  410-421

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11692
 • Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình trên cơ sở phân tích các yếu tố khí tượng
  Phan Thị Kim Văn
  422-433

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11693
 • Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị vùng cát tỉnh Bình Thuận phục vụ quản lý tầng chứa nước bổ sung
  Bùi Học, Phan Thị Kim Văn, Nguyễn Chí Nghĩa, Phạm Khánh Huy
  434-445

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11694
 • Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong
  Bùi Trần Vượng
  446-457

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11695
 • Xác định tốc độc dich chuyển của nước dưới đất tại khu vực thử nghiệm Bàu Nổi bằng kỹ thuật đánh dấu
  Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Kiên Chính, Huỳnh Long
  458-469

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11696
 • Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình
  Bùi Trần Vượng
  470-483

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11697
 • Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa trên các kết quả phân tích hóa học và vi sinh
  Phan Thị Kim Văn, Bùi Trần Vượng
  484-497

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11698