Xác định địa hình mặt móng bồn trầm tích theo phương pháp giải bài toán ngược trọng lực 3D

Authors

  • Nguyễn Như Trung
  • Nguyễn Thị Thu Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11487

Abstract

Galculation of the topography of basin's basement using direct 3D gravity inversion

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Trung, N. N., & Hương, N. T. T. (2004). Xác định địa hình mặt móng bồn trầm tích theo phương pháp giải bài toán ngược trọng lực 3D. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 258–268. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11487

Issue

Section

Articles