Return to Article Details Xác định địa hình mặt móng bồn trầm tích theo phương pháp giải bài toán ngược trọng lực 3D Download Download PDF