Đặc điểm môi trường nước và trầm tích đáy sông thuộc khu vực hạ lưu sông Đáy

Authors

  • Chu Văn Ngợi
  • Nguyễn Thị Thu Hà

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11485

Abstract

Environmental characteristics of water and sediment in Lower section of Day River

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Ngợi, C. V., & Hà, N. T. T. (2004). Đặc điểm môi trường nước và trầm tích đáy sông thuộc khu vực hạ lưu sông Đáy. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 239–243. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11485

Issue

Section

Articles