Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Minh Đức, Trần Đăng Quy
Author affiliations

Authors

  • Mai Trọng Nhuận
  • Nguyễn Thị Hồng Huế
  • Nguyễn Hải Hà
  • Đỗ Minh Đức
  • Trần Đăng Quy

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11484

Abstract

lmpact assessment of erosion disaster on Phan Ri-Phan Thiet coastal zone

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nhuận, M. T., Huế, N. T. H., Hà, N. H., Đức, Đỗ M., & Quy, T. Đăng. (2004). Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 233–235. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11484

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)