Return to Article Details Mối liên hệ giữa địa động lực và các bẫy chứa dầu tiềm năng của Bể Cửu Long Download Download PDF