Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó

Phạm Trung Hiếu, Fukun Chen, Lê Thanh Mẽ, Vũ Lê Tú, Nguyễn Thị Bích Thủy
Author affiliations

Authors

  • Phạm Trung Hiếu
  • Fukun Chen
  • Lê Thanh Mẽ
  • Vũ Lê Tú
  • Nguyễn Thị Bích Thủy

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9664

Abstract

U-Pb age of zircon in Ye Yen Sun complex granite in the Northwest Vietnam and its implications ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hiếu, P. T., Chen, F., Mẽ, L. T., Tú, V. L., & Thủy, N. T. B. (2009). Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 23–29. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9664

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)