Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đông Hà (Quảng Trị)

Authors

  • Phạm Văn An
  • Vũ Lê Tú
  • Phạm An Cương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11342

Abstract

Geochemical and mineral features of weathering crust of planed urban area in Dong Ha - Quang Tri province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

An, P. V., Tú, V. L., & Cương, P. A. (2001). Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đông Hà (Quảng Trị). Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 275–279. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11342

Issue

Section

Articles