Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đồng Hới (Quảng Bình)

Phạm Văn An, Vũ Lê Tú, Phạm Văn Cương
Author affiliations

Authors

  • Phạm Văn An
  • Vũ Lê Tú
  • Phạm Văn Cương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11412

Abstract

Geochemical and mineral characteristic of regolith of planed urban area in Dong Hoi (Quang Binh)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

An, P. V., Tú, V. L., & Cương, P. V. (2002). Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đồng Hới (Quảng Bình). Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 298–305. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11412

Issue

Section

Articles