Đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn nước ngầm khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Authors

  • Vũ Lê Tú
  • Ron Watkins

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11510

Abstract

Estimating the pollution potential of ground water sources in Ninh Hoa area, Khanh Hoa province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tú, V. L., & Watkins, R. (2007). Đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn nước ngầm khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 53–61. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11510

Issue

Section

Articles