Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum

Bùi Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Thủy, Fukun Chen, Trịnh Xuân Hòa
Author affiliations

Authors

  • Bùi Minh Tâm
  • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Fukun Chen
  • Trịnh Xuân Hòa

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9663

Abstract

TIMS U-Pb zircon age for the garnet - biotite granite of the Plei Manko complex in the Kontum Geoblock ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tâm, B. M., Thủy, N. T. B., Chen, F., & Hòa, T. X. (2009). Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 17–22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9663

Issue

Section

Articles