Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn)

Lê Cảnh Tuân, Nguyễn Linh Ngọc, Đặng Văn Bào, Nguyễn Xuân Nam
Author affiliations

Authors

  • Lê Cảnh Tuân
  • Nguyễn Linh Ngọc
  • Đặng Văn Bào
  • Nguyễn Xuân Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11719

Abstract

The nature and requirement of SINMAP model for practical application (example in Ky Cung river valley - Lang Son)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tuân, L. C., Ngọc, N. L., Bào, Đặng V., & Nam, N. X. (2008). Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), 65–72. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11719

Issue

Section

Articles