Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội)

Authors

  • Nguyễn Văn Bình

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11738

Abstract

Composition and zonation...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bình, N. V. (2003). Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội). Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 275–280. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11738

Issue

Section

Articles