Phân bố và phát tán kim loại nặng trong đất và nước khu vực mỏ thiếc Sơn Dương

Authors

  • Nguyễn Văn Bình
  • Nguyễn Đức Quý
  • Vũ Minh Quân
  • Lê Quang Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11222

Abstract

Distribution and migration of heavy metalsin soil and waterat Son Duong tin dePosit area

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bình, N. V., Quý, N. Đức, Quân, V. M., & Thành, L. Q. (2000). Phân bố và phát tán kim loại nặng trong đất và nước khu vực mỏ thiếc Sơn Dương. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), 134–139. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11222

Issue

Section

Articles