Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan

Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Quốc Cường, Witoid Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Trọng Yêm
  • Nguyễn Quốc Cường
  • Witoid Zuchiewicz
  • Antoni K. Tokarski

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11704

Abstract

CENOZOIC GEODYNAMICS OF THE NORTH VIETNAM...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Yêm, N. T., Cường, N. Q., Zuchiewicz, W., & Tokarski, A. K. (2006). Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 280–282. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11704

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)