Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên

Lê Văn Công, Nguyễn Văn Cư, Hoàng Thái Bình
Author affiliations

Authors

  • Lê Văn Công
  • Nguyễn Văn Cư
  • Hoàng Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11508

Abstract

Some field investigation results of sediment hydrodynamic and bottom topography at Da Rang - Phu Yen river mouth

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Công, L. V., Cư, N. V., & Bình, H. T. (2007). Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 38–45. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11508

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)