Vol. 25 No. 4 (2003)

Published: 13-12-2003

Articles

 • Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba
  Nguyễn Văn Cư, Lê Văn Công
  289-297

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11423
 • Lý giải từ góc độ địa mạo về mối quan hệ giữa chuyển động nâng Tân Kiến tạo khu vực với trượt bằng đới đứt gãy Sông Hồng
  Lê Đức An
  298-302

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11424
 • Cơ sở địa lý học cho phát triển bền vững lãnh thổ tỉnh Sơn La
  Phạm Hoàng Hải
  303-308

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11425
 • Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu
  Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn
  309-313

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11426
 • Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn
  Nguyễn Đình Dương
  314-321

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11427
 • Khai thác nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận
  Nguyễn Lập Dân, Vũ Thu Lan
  322-326

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11428
 • Thành lập các bản đồ thiên tai khí hậu - thời tiết phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam
  Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền
  327-331

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11429
 • Thành lập các bản đồ thiên tai khí hậu - thời tiết phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam
  Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền
  327-331

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11430
 • Ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam tới môi trường nước ngầm
  Ngô Ngọc Cát
  332-338

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11431
 • Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế
  Nguyễn Khanh Vân, Bùi Minh Tăng
  339-345

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11432
 • Dự báo xu thế nước lớn, nước nhỏ tại các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận
  Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Lập Dân
  346-350

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11433
 • Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ hiện đại trong địa lý và các khoa học phụ cận
  Trần Văn Ý, Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Xuân Độ
  351-358

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11434
 • Phân loại tiềm năng phát sinh lũ quét tại Thừa Thiên - Huế trên cơ sở bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1: 500.000
  Trần Tý, Nguyễn Trọng Tiến, Dương Thị Hồng Yến
  359-362

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11435
 • Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 1::100.000 bằng ảnh vệ tinh Landsat TM và Spot
  Phạm Quang Vinh
  363-366

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11436
 • Hình thành điểm dân cư kiểu thành thị ở vùng núi biên giới phía bắc Việt Nam
  Phạm Xuân Trường
  367-374

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11437
 • Khái niệm hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu địa lý và môi trường
  Nguyễn Trần Cầu, Phạm Quang Vinh
  375-380

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11438
 • Phân tích các yếu tố địa lý của hệ thực vật vườn Quốc gia Ba Vì
  Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân
  381-384

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11439
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biển thuộc các chương trình nghiên cứu biển Việt Nam
  Nguyễn Cẩm Vân, Hoàng Kim Xuyến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Tình, Đỗ Thị Trinh
  385-387

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11440