Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực Sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ

Authors

  • Nguyễn Thị Thảo Hương
  • Phan Thị Thanh Hằng
  • Nguyễn Diệu Trinh
  • Lê Văn Công
  • Trần Thị Ngọc Ánh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11518

Abstract

Assessment of water r'esources and their qualities of the Con - Ha Thanh river basin for rational utilization

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hương, N. T. T., Hằng, P. T. T., Trinh, N. D., Công, L. V., & Ánh, T. T. N. (2007). Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực Sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 113–123. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11518

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)