Xác định cấu trúc hình thái của châu thổ cửu long trên thềm lục địa ven bờ Cà Mau trên cơ sở tài liệu địa chấn nông phân giải cao

Nguyễn Tiến Hải, Phùng Văn Phách, K. Stattegger

Abstract


Determination of Cuu Long delta's morphology in the Ca Mau continental shelf area by applying high resolution shallow seismic profile data


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11777 Display counter: Abstract : 70 views. PDF : 0 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)