Xác định cấu trúc hình thái của châu thổ cửu long trên thềm lục địa ven bờ Cà Mau trên cơ sở tài liệu địa chấn nông phân giải cao

Nguyễn Tiến Hải, Phùng Văn Phách, K. Stattegger
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Tiến Hải
  • Phùng Văn Phách
  • K. Stattegger

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11777

Abstract

Determination of Cuu Long delta's morphology in the Ca Mau continental shelf area by applying high resolution shallow seismic profile data

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hải, N. T., Phách, P. V., & Stattegger, K. (2009). Xác định cấu trúc hình thái của châu thổ cửu long trên thềm lục địa ven bờ Cà Mau trên cơ sở tài liệu địa chấn nông phân giải cao. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), 356–362. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11777

Issue

Section

Articles