Announcements

Issue 5

 

Issue 5 Volume 56, 2018 has been online on 24 October 2018. pages: 533-659.

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/2018/56/5

 
Posted: 2018-11-08
 

Issues 3$4

 

Dear Collegues,

Issues 3 & 4/2018 have been published online.

 Iss3: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/56/3

Iss4: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/56/4

 
Posted: 2018-09-27
 

ANNOUNCEMENT

 
Representatives of VJC  
Posted: 2018-06-29 More...
 

Issue 2/2018

 
 Issue 2 is now published: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/56/2  
Posted: 2018-05-07 More...
 

News from VJC

 

Vietnam Journal of Chemistry: A New Era with Greater

International Reach

 
Posted: 2018-04-13 More...
 

ISSN index

 

ISSNe: 2525-2321

ISSNv: 0866-7144

 
Posted: 2017-05-06 More...
 

Call for papers

 
Dear Collegues,  
Posted: 2017-05-06 More...
 

Announcement

 
For colleagues,  
Posted: 2016-08-22 More...
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học

 
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
Posted: 2015-09-14 More...
 

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV "Hoá Vô cơ - Phân bón - Đất hiếm"

 
Thông báo số 1  
Posted: 2014-10-21 More...
 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

 

Tác giả gửi bài đăng chú ý:

 
Posted: 2014-09-22 More...
 

Thông báo số 4

 
TỔ CHỨC "HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÔ CƠ LẦN 2"  
Posted: 2014-09-18 More...
 

Thông báo số 1

 

Hội thảo Khoa học và Công nghệ hoá Vô cơ lần thứ 2

Hội Thảo Khoa học và Công nghệ Hoá Vô Cơ lần thứ 2, do Bộ môn Hoá học Vô cơ của 3 trường đại học là Trường Đại học KHTN-ĐHQGHN, Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHBK Hà Nội được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thời gian dự kiến: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

 

 
Posted: 2014-08-19 More...
 

Thông báo

 

THÔNG BÁO

 

Theo Quyết định số 257/QĐ-VHL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Hóa học nhiệm kỳ 2011-2015, kể từ số 2, tập 52, năm 2014, Hội đồng biên tập của Tạp chí gồm các nhà khoa học sau:

 1. Nguyễn Việt Bắc
 2. Trần Vĩnh Diệu
 3. Lưu Minh Đại
 4. Trịnh Xuân Giản
 5. Lê Xuân Hiền
 6. Vũ Đình Hoàng
 7. Nguyễn Đức Hùng
 8. Lê Quốc Hùng
 9. Nguyễn Cửu Khoa
 10. Nguyễn Văn Khôi
 11. Phan Văn Kiệm
 12. Lưu Cẩm Lộc
 13. Châu Văn Minh
 14. Đặng Vũ Minh
 15. Nguyễn Hữu Niếu
 16. Nguyễn Kim Phi Phụng
 17. Dương Tuấn Quang
 18. Phan Tống Sơn
 19. Trần Văn Sung
 20. Đặng Như Tại
 21. Lê Văn Tán
 22. Ngô Thị Thuận
 23. Vũ Quốc Trung
 24. Đào Văn Tường
 25. Nguyễn Văn Tuyến
 26. Quách Đăng Triều
 27. Đặng Ứng Vận
 28. Peter Langer
 29. Young Ho Kim
 30. Kotohiro Nomura
 31. Toru Fujii
 32. Nguyễn Minh Thọ.
 
Posted: 2014-06-12
 

Vietnam Malaysia International Chemical Congress- VMICC 2014

 
(Vietnam Malaysia International Chemical Congress- VMICC 2014  
Posted: 2014-04-16
 

Hội thảo “Khoa học và công nghệ Hóa vô cơ”.

 

- Trao đổi thông tin về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học của các trường Đại học và các viện nghiên cứu về lĩnh vực Hoá học Vô cơ.

- Công bố những kết quả nghiên cứu mới về lĩnh vực Hoá học vô cơ, bao gồm: Những nghiên cứu về tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính của các hợp chất vô cơ; Những nghiên cứu về nhiệt động hoá học, động hoá học và cơ chế của các phản ứng Vô cơ, hoá sinh vô cơ và các lĩnh vực có liên quan khác.

 
Posted: 2012-07-20 More...
 

International Conference on Sustainable Concepts for Industrial Wastewater Treatment and Industrial Zones Management

 
To provide an international forum for presenting the current research and innovative technologies in Industrial Wastewater Treatment and Industrial Zone Management, especially in Vietnam. This will also promote the exchange of ideas and experiences amongst all research scientists and professionals. The conference will consist of invited keynote presentations and technical sessions spread within two days.  
Posted: 2012-07-20 More...