Thông báo số 4

18-09-2014

Hội thảo Khoa học và Công nghệ Hoá Vô cơ lần 2 do các Bộ môn Hoá Vô cơ thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Thời gian tổ chức: 8g30, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hạn cuối nộp toàn văn báo cáo: 30.9.2014 về địa chỉ email: hoang.tranvinh@hust.edu.vn

Kinh phí tham dự: 1.000.000 đ (một triệu đồng) về Văn phòng Bộ môn Hoá Vô cơ, phòng 408, nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội. Hoặc về số tài khoản: 0021000302169, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, 344 Bà Triệu.

- Ấn phẩm xuất bản: Các bài báo sau khi phản biện, nếu đạt yêu cầu và chất lượng sẽ được xuất bản trên Tạp chí Hoá học số 6B, tập 52, năm 2014.

- Poster: Các bài báo được chấp nhận đăng, các nhóm tác giả đăng ý với Ban Tổ chức Hội thảo để treo poster tại Hội thảo. Và các Poster sẽ được chấp điểm và trao giải cho các poster xuất sắc. Yêu cầu các nhóm tác giả tự chuẩn bị poster và nộp cho ban tổ chức vào ngày 18.9.2014.

- Báo cáo toàn văn tại hội nghị: Ban Tổ chức sẽ có thư mời cho các nhóm tác giả sau khi có kết quả phản biện các bài báo gửi tham gia Hội nghị.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với: TS. Phan Trung Nghĩa, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị. email: nghia.phantrung@hust.edu.vn; điện thoại: 0913512282.

Trân trọng thông báo !