Thông báo số 1

19-08-2014

Hội thảo Khoa học và Công nghệ hoá Vô cơ lần thứ 2

Hội Thảo Khoa học và Công nghệ Hoá Vô Cơ lần thứ 2, do Bộ môn Hoá học Vô cơ của 3 trường đại học là Trường Đại học KHTN-ĐHQGHN, Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHBK Hà Nội được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thời gian dự kiến: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

 

Kính mời các thầy cô, các bạn đồng nghiệp quan tâm viết bài cho Hội thảo.

Các bài có chất lượng sẽ được đăng tải trên Tạp chí Hoá học, tập 52, số 6A, năm 2014.

Thời gian gửi góm tắt: trước ngày 30.8.2014.

Toàn văn: trước ngày 15.9.2014.

về địa chỉ: nghia.phantrung@hust.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Trưởng Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương.

TS. Phan Trung Nghĩa