Call for papers

06-05-2017

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Hóa học và Nhà xuất bản Wiley-VCH (Đức) đang dự thảo bản Thỏa thuận hợp tác xuất bản. Dự kiến đến năm 2018 Tạp chí Hóa học sẽ được đưa lên trang web của nhà xuất bản Wiley-VCH (Đức) để đưa ra quốc tế. Từ năm 2019, Tạp chí Hóa học sẽ xuất bản 6 số hoàn toàn bằng tiếng Anh trong một năm.

Tạp chí Hóa học kêu gọi các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên, kỹ sư và các nhà công nghệ hóa học gửi đăng các kết quả nghiên cứu, các sản phẩm triển khai thực tế của mình được viết bằng tiếng Anh cho Tạp chí Hóa học. Tạp chí sẽ xuất bản đúng kì hạn (2 tháng/số), thời gian chờ đăng từ 3 đến quá 4 tháng kể từ ngày nhận bản thảo.

Kính mời Quý vị viết bài cho Tạp chí Hóa học (khoảng 5-6 trang A4, theo định dạng của Tạp chí) và gửi về Tòa soạn Tạp chí Hóa học, nhà A16 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội; e-mail: tchh@vjs.ac.vn.

Xin trân trọng cám ơn.

Tổng Biên tập

GS.TSKH. Trần Văn Sung (đã kí)