Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV "Hoá Vô cơ - Phân bón - Đất hiếm"

21-10-2014

THÔNG BÁO SỐ 1

Mời viết bài tham gia Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ VI “Hóa vô cơ – Phân bón – Đất hiếm”

Nhằm mục đích tiếp tục nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu trên các lĩnh vực hóa vô cơ, phân bón và đất hiếm, Phân hội KH & CN các hợp chất vô cơ tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ VI: “Hóa vô cơ – Phân bón – Đất hiếm”.

1. Mục đích Hội thảo

Tập hợp đội ngũ những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực Hóa học ở Việt Nam, những người làm công tác quản lí, nghiên cứu, giảng dạy, những người quan tâm đến hóa vô cơ, phân bón và đất hiếm, nhằm trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu triển khai về hóa vô cơ và một số lĩnh vực liên quan từ Hội nghị Hóa Vô cơ - Đất hiếm - Phân bón lần thứ V năm 2013 đến nay.

2. Các chủ đề Hội thảo

Hội thảo tập trung vào một số lĩnh vực chính sau:

- Hóa học các hợp chất vô cơ;

- Hóa học đất hiếm;

- Hóa học các hợp chất phân bón;

- Một số vấn đề khác (mở) có liên quan đến các lĩnh vực trên.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Trung tuần tháng 6/2015

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế, Số 34 Lê Lợi, Thành phố Huế.

4. Đăng kí và viết bài tham gia Hội thảo

Bài viết toàn văn (theo quy định chung của của tạp chí Hoá học), được gửi về Ban thư kí Hội thảo bằng email hoặc bưu điện.

Kế hoạch đăng kí và gửi bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2015: Nhận đăng kí bài viết và đăng kí tham gia  hội thảo. Bài viết đạt chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Hoá học.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo theo địa chỉ:

PGS. TS. Lưu Minh Đại, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Trưởng ban tổ chức Hội thảo, điện thoại: 0903223097.

TS. Đào Ngọc Nhiệm, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CNVN - Thư kí thường trực Hội thoả, điện thoại: 0915417696.

Email: nhiemdn@ims.vast.ac.vn hoặc

dnnhiem05@yahoo.com.vn

Ban tổ chức rất mong nhận được đăng kí tham dự và bài viết tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia, các nhà quản lí để Hội thảo khoa học thành công.

Chủ tịch Hội thảo

GS. TS. Nguyễn Trọng Uyển