Hội thảo “Khoa học và công nghệ Hóa vô cơ”.

20-07-2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

____________________________________

Hà Nội,  ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO SỐ 1

VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÁ VÔ CƠ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng phối hợp tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ Hóa vô cơ”.

1. Thời gian dự kiến: 26 tháng 10 năm 2012

2. Địa diểm: Khoa Hoá học, Trường Đại học Khao học Tự nhiên, ĐHQGHN

19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

3. Mục đích của hội thảo:

- Trao đổi thông tin về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học của các trường Đại học và các viện nghiên cứu về lĩnh vực Hoá học Vô cơ.

- Công bố những kết quả nghiên cứu mới về lĩnh vực Hoá học vô cơ, bao gồm: Những nghiên cứu về tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính của các hợp chất vô cơ; Những nghiên cứu về nhiệt động hoá học, động hoá học và cơ chế của các phản ứng Vô cơ, hoá sinh vô cơ và các lĩnh vực có liên quan khác.

4. Tiêu chí, điều kiện và quy cách bài báo

Các bài tham dự hội thảo được ban tổ chức tuyển chọn gửi phản biện, nếu đáp ứng yêu cầu sẽ được đăng trong tạp chí Hoá học của Viện Hóa hóa và Công nghệ Việt nam. Báo cáo toàn văn phải trình bày theo đúng quy định của Tạp chí Hoá học.

5. Đăng kí tham dự hội thảo và nộp báo cáo toàn văn

- Các đơn vị và cá nhân gửi đăng kí tham dự hội thảo về Ban tổ chức trước ngày 30 tháng 7 năm 2012. Nội dung đăng ký tham dự hội thảo gồm có: Họ và tên; cơ quan; Tiêu đề báo cáo và địa chỉ liên hệ.

- Hạn cuối cùng gửi báo cáo toàn văn (cả bản hardcopy và file điện tử) trước ngày 20 tháng 8 năm 2012.

Bản đăng kí tham dự hội thảo và báo cáo toàn văn gửi về ban thư kí của hội thảo.

 

6. Ban Tổ chức Hội thảo

1

PGS.TS. Bùi Duy Cam -Trường ĐHKHTN

Trưởng ban

2

GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển - Trường ĐHKHTN

P. Trưởng ban

3

PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt - Trường ĐHKHTN

UV  thường trực

4

GS.TSKH. La Văn Bình - Trường ĐHBKHN

Ủy viên

5

GS.TS. Vũ Đăng Độ - Trường ĐHKHTN

Ủy viên

6

PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu - Trường ĐHKHTN

Ủy viên

7

PGS.TS. Trần Thị Hồng - Trường ĐHKHTN

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Hùng Huy - Trường ĐHKHTN

Ủy viên

9

PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính - Trường ĐHBKHN

Ủy viên

10

PGS.TS. Lê Xuân Thành - Trường ĐHBKHN

Ủy viên

11

PGS.TS. Phạm Đức Roãn - Trường ĐHSPHN

Ủy viên

12

PGS.TS. Đào Quốc Hương - Viện KH và CN VN

Ủy viên

13

TS. Đoàn Thị Yến Oanh - Viện KH và CN VN

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Hoa Du - Trường ĐH Vinh

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Thị Hiền Lan - Trường ĐHTN

Ủy viên

16

Bà Nguyễn Tố Uyên - Trường ĐHKHTN

Ủy viên

Ban Thư ký Hội thảo

1. ThS. Hoàng Thị Hương Huế, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Tel: 04 38241169 (CQ); 0986236174 (DĐ); Email: huevoco@gmail.com

2. TS. Nguyễn Hùng Huy, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Tel: 04.38241169 (CQ); 01294849543(DĐ); Email: hunghuy78@yahoo.com

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Bùi Duy Cam