THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

22-09-2014

-  Tạp chí Hóa học đăng những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa môi trường, sinh thái và tài nguyên sinh vật, y, dược, sinh dược, công nghệ vật liệu, công nghệ nano, công nghệ sinh học … của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tạp chí được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Do sự hạn chế của khuôn khổ, Tạp chí chỉ có thể đăng những bài không dài quá 5 trang in, kể cả hình vẽ, bảng số liệu và tài liệu tham khảo, trừ những trường hợp ngoại lệ do Hội đồng Biên tập yêu cầu. Trong mỗi bài có không quá 5 hình vẽ. Những công trình công bố dưới dạng Thông báo ngắn sẽ được rút ngắn thời gian chờ đăng.

-  Bản thảo gửi đến Tòa soạn cần được đánh máy rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ, ký hiệu và công thức phải viết rõ ràng và chính xác. Tài liệu tham khảo, nếu là tạp chí cần ghi theo thứ tự: tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, tập, số, trang, năm; nếu là sách: tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần xuất bản, năm xuất bản; nếu là báo cáo hội nghị: tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và tuyển tập, trang, năm; nếu là đề tài (hoặc luận văn, luận án): tên tác giả, tên đề tài/luận án, luận văn, nơi bảo vệ, năm; trong mọi trường hợp năm để trong ngoặc đơn. Nếu tài liệu tham khảo thuộc hệ chữ tượng hình thì dịch sang tiếng Việt, thuộc hệ Slavơ thì phiên âm ra chữ La tinh. Bài gửi đăng phải có tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh, để phía trên bài. Phần tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh của bài viết bằng tiếng Việt phải nêu được đầy đủ nội dung của bài (từ 250 từ đến 300 từ), có thể dài hết trang thứ nhất của bài báo. Các bài đều phải có đầu đề bằng cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tên tác giả Việt Nam cần viết đầy đủ theo thứ tự họ, tên đệm và tên (không viết tắt), tác giả nước ngoài cần viết tắt tên, có dấu chấm sau từ viết tắt, họ cần viết đầy đủ. Phải viết tên tất cả tác giả, không sử dụng ký hiệu… hoặc “và cộng sự”….

-  Để tiện liên lạc, người viết cần ghi rõ địa chỉ cơ quan, địa chỉ email, số điện thoại cơ quan và số điện thoại nhà riêng (nếu có) của tác giả liên hệ vào phía dưới cùng của bản thảo, góc trái.

- Tạp chí xuất bản mỗi năm (1 tập) 6 số, trước mắt số 2 và số 5 đăng toàn văn bằng tiếng Anh, các số còn lại đăng bằng tiếng Việt. Khi nào thay đổi Tòa soạn sẽ thông báo sau.

- Bài không đăng không trả lại bản thảo.

Thư từ, bài viết xin gửi theo địa chỉ:

Tòa soạn Tạp chí Hóa học

Tầng 3, nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 3 7917412

E-mail: tchh@vjs.ac.vn; tchh62@yahoo.com.