ISSN index

06-05-2017

THÔNG BÁO

 

Từ năm 2017, Tạp chí Hóa học xuất bản 2 số tiếng Việt và 4 số Tiếng Anh một năm.

Tạp chí Hóa học đã được Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp 2 chỉ số ISSN để gán cho số tiếng Việt và số tiếng Anh. Để Quý vị tiện theo dõi, Tạp chí Hóa học xin thông báo

- Chỉ số ISSN của số tiếng Việt: 0866-7144.

- Chỉ số ISSN của số tiếng Anh: 2525-2321.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

Tạp chí Hóa học